Committee Members

NEMM Committee 2017-18  
Mrs. Shilpa Kulkarni - President
Mrs. Vaishali Gade - Vice President
Mr. Chetan Vidhate - Secretary
Mrs. Manjiri Sane - Treasurer
Mr. Akshay Phulgirkar  
Mr. Akshay Rajhans  
Mrs. Ashwini Paranjape-Ranade  
Mr. Milind Ranade  
Mr. Mahesh Kulkarni  
Ms. Nichita Kulkarni  
Mrs. Poorva Dani  
Mrs. Pallavi Datar  
Mrs. Sayali Limaye  
Mr. Sagar Tayde  
Mrs. Sulabha Panse  
Mr. Sudhanwa Agawekar  
Mr. Shirish Dandge  
Mrs. Shriya Joag